Nisan’da Adana’da – 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Ödüllü Fotoğraf, Video, Kısa Film Yarışması Şartnamesi  

İşbu şartname, Nisan’da Adana’da Turizm Kültür Sanat Vakfı (“Vakıf”) tarafından, 2022 yılında yapılacak olan 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, 23-27 Mart 2022 tarihleri arasında karnaval programı dahilinde gerçekleştirilecek tüm aktiviteler esnasında çekilmiş olan fotoğraf, video ve kısa film (montajlanmış videolardan oluşan) eserlerin, Karnaval Komitesi tarafından değerlendirilmesi sonucunda, aşağıda belirtilen kategorilerde ilk 3 (üç) dereceye ve sonraki 5(beş) mansiyon sıralamasına giren yarışmacılara, belirtilen para ödüllerinin verilmesini belirler.   

Yarışma Başvuru Esasları:  

Yarışmaya 18 yaş ve üzeri kişiler katılım gösterebilir.  Yarışmaya katılım ücretsizdir.  Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların ve kameramanların katılımına açıktır.   

Başvurular yarisma.nisandaadanada.com sitesinde bulunan Başvuru Yap sekmesinde yer alan Üyelik Formu’nda; Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, e-mail adresi, telefon numarası alanlarını doldurup; kendi fotoğrafını yükleyen katılımcıların formun altındaki Yarışma Şartnamesi ve KVKK  Kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma metinlerini okuyup, ilgili başlıktaki kutucukları tik işareti ile  onaylayan ve kayıt olan katılımcıların fotoğraf ve/veya video alanından yükleme yapmasıyla gerçekleştirilmiş olacaktır.  Yarışma ile ilgili Şartname ve KVKK Kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metinlerini onaylamayanlar yarışmaya kesinlikle katılamazlar.  

Fotoğraf Sayısı ve katılım şekli: katılımcı, en fazla 5 (beş) eser ile yarışmaya katılabilecektir. Yarışma sayfasında ilgili alanda aşağıda belirtilen teknik özelliklere uygun fotoğraflar, katılımcı tarafından kolaylıkla yüklenebilmektedir.   

Fotoğrafların Teknik Özellikleri: Fotoğraflar, en fazla 10 mb boyutunda, 150-300 dpi ve jpg veya png formatında olmalı, yarışmaya gönderilen fotoğraflar, ham halleri ile birlikte EXIF verileri muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulmalıdır. Teknik özelliklere uygun olmayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılacaktır.  

 

Video Sayısı ve katılım şekli: katılımcı, en fazla 5 (beş) eser ile yarışmaya katılabilecektir. Videolar 1 (bir) dakikalık montajlı videolar olmalıdır ve ham halleri komite tarafından istenmesi halinde ayrıca gönderilebilecek şekilde muhafaza edilmelidir. Katılımcı, istediği bir video platformuna (Youtube, Dailymotion, Vimeo, İzlesene, Twitch vb) katılmak istediği eseri yükleyip, linkini yarışma başvuru alanına kopyalayarak yarışmaya katılabilecektir.   

Videoların Teknik Özellikleri: Yarışmaya katılacağınız video materyalde kaynak dosya 1920*1080 ya da 4K mpg4 formatında olmalı ve ham videolar maksimum 10 dakika uzunluğunda olmalıdır. Teknik özelliklere uygun olmayan videolar yarışma dışı bırakılacaktır.   

Yarışmanın Kuralları ve İhlalleri:  

Keskinlik, kontrast, kroplama, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş, dijital filtreler kullanılmış veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği, olan bir nesnenin çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafta yapılacak müdahale fotoğrafın belgesel özelliğini bozmamalıdır.   

Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ve video filmler ile bu fotoğrafların ve video filmlerin kadraj ve montaj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz.   

Fotoğrafın veya videonun, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almamış, güncel ve 10. Portakal Çiçeği Karnavalı sırasında (23-27 Mart 2022 tarihleri arasında) çekilmiş olması gerekmektedir.   

Fotoğrafın ve video filmin yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın veya filmin montajıyla oluşturulan fotoğraflar veya filmler, fotoğrafın veya videonun orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar veya filmler ile katılım kural ihlali sayılır.  

Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların ve video filmlerin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder, aksine davranış kural ihlali sayılır.   

Gönderilen fotoğrafların ve video filmlerin tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.   

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf veya video film üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.   

Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.  

Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler karnavalın http://www.nisandaadanada.com sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar 10. Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnaval Albümü 2022’de yer alacaktır.   

Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali (jpeg ve png), Vakıf tarafından istenebilir.   

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Portakal Çiçeği Karnavalı Karnaval Komitesi sorumlu olmayacaktır.   

Ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Organizasyon Komitesi tarafından gönderilecektir.   

 

Başvuru Kategorileri:  

Fotoğraf  

Video veya kısa film  

 

Yarışma Şartnamesi ve Katılımcıların Yükümlülükleri:  

Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları eserlerinin ve ham görüntülerinin kullanım hakları dahil Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her nevi hakları (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen umuma arz etme hakkı, 21. maddesinde düzenlenen işleme hakkı, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma hakkı, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkı, 24. maddesinde düzenlenen temsil hakkı ve 25. maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını) yarışmaya başvuruyu yaptıkları günden itibaren süresiz ve herhangi bir bedel talep etmeksizin, hiçbir koşul öne sürmeksizin Vakıf’a devretmiş sayılacaklardır.   

Katılımcılar, yarışmada yer alan eserlerinin ham görüntüleri de dahil tüm fikri ve sınai mülkiyet ile telif ve satış, projeleri sergilemek, yayımlamak ve arşivlemek haklarının süresiz ve bila bedel olarak Vakıf’a ait olacağı konusunda mutabıktırlar. Yarışmaya gönderilen eserler ve ham görüntülerinin, dereceye girsin veya girmesinler, bundan sonraki süreçte tüm telif ve kullanım hakları Vakıf’a ait olacaktır. Vakıf, bu eserlerin tamamını veya kısmen bir bölümünü kullanım, kiralama, satma haklarına sahip olacaktır. Yine bu eserlerin dilediği gibi tamamı veya kısmen bir bölümünün, başka kişi ve kurumlara ait eserlerle birlikte veya ayrı ayrı kullanma, kiralama, satma haklarının bila bedel Vakıf’a devredildiğini, ileride bundan kaynaklı hiçbir hak iddia edilmeyeceğini, gayri kabili rücu şekilde kabul ve beyan etmiştir.  

Başvuran eserlerde, geçmiş yılara ait olan veya karnaval kapsamındaki aktiviteler dışında görüntü içerenler, intihal tespit edilenler diskalifiye edilir, değerlendirmeye alınmaz.   

Yarışmacılar Şartname’de belirtilen ödüller dışında Vakıf’tan hiçbir talepte bulunamazlar.   

Her bir yarışmacı yarışmaya gönderdiği eserin bütününün tamamen özgün olduğunu, çok benzer tasarımların ortaya çıkması durumunda yarışmanın hangi aşamasında olunursa olunsun diskalifiye edileceğini ve eserin her bir unsurunun kendisine ait veya ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü izinlerinin alınmış vaziyette olduğunu, eserin bütününün veya herhangi bir parçasının herhangi üçüncü kişi ya da kuruluşun fikri mülkiyet haklarını gasp ve tecavüz etmediğini , daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını veya başka bir yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel/ticari anlamda kullanılmadığını, profesyonel/ticari anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiğini, beyanının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.   

Katılımcılar başvuru formlarını yarisma.nisandaadanada.com linkinden çevrimiçi başvuruyla göndermeleri ile işbu Şartname’de belirtilen tüm hususları otomatik ve gayri kabili rücu olarak kabul etmişlerdir. Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi halinde ödül almış ise ödül geri alınır ve Vakıf bu yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatır.  

Vakıf, “10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı yarışması” kapsamında, önceden haber vermeksizin yarışmayla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yeterli katılım olmaması veya katılan projelerin yetersiz görülmesi, başvuru şartlarını haiz olmaması vb. durumlarda Vakıf, yarışma koşullarında değişiklik yapma hakkı olduğu gibi aynı zamanda yarışmayı iptal etme ya da bir ya da birden çok kategoride ödül vermeme hakkına da sahiptir.   

Yarışmaya başvuran herkes işbu şartname ve ekinde belirtilen koşulları kabul etmiş sayılır.   

ZAMANLAMA   

Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 12:00 (Türkiye saati)   

Ödül Töreni ve Ödül İçeriği: Yarışma Ödül planı ve içeriği, Vakıf’ın sosyal medya hesaplarında duyurulduğu şekilde uygulanacaktır.  Vakıf, ödül planı ve içeriği hakkında değişiklik yapma yetkisine sahiptir. 

 

Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu:  

Yarışma sonuçları www.nisandaadanada.com adresinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek ve takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir. Seçici Kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.